Přijímací řízení

Pro žáky 9. ročníků a jejich zákonných zástupců jsou v záložce „Přijímací řízení“ připraveny aktuální informace týkající se přijímacího řízení ve studiu na středních školách pro školní rok 2012/2013.