Přijímací řízení ke studiu na střední škole

Pro žáky 9. ročníku, 7. ročníků, 5. ročníků a jejich zákonné zástupce jsou v  záložce „Přijímací řízení“ připraveny aktuální informace týkající se přijímacího řízení ve studiu na středních školách pro školní rok 2018/2019.

Dále připomínáme prezentační výstavu „Vzdělání a řemeslo“, která se uskuteční v Českých Budějovicích ve dnech 22. 11. 2017 – 24. 11. 2017, vstupné zdarma. Návštěvu této prezentační výstavy si uskutečňují zákonní zástupci spolu s žáky 9. ročníku dle jejich zájmu.

Mgr. Lenka Jelínková