Přijímací řízení ke studiu na střední škole

Přijímací řízení ke studiu na střední škole

Pro žáky 9. ročníků a jejich zákonných zástupců jsou v  záložce „Přijímací řízení“ připraveny aktuální informace týkající se přijímacího řízení ve studiu na středních školách pro školní rok 2015/2016.