Pro 9. ročníky škola začala

Dnes 11. 5. 2020 začala výuka pro 9. ročníky naší školy – přesněji – příprava žáků k přijímacím pohovorům. Již před školou se žáci chovali ukázněně a snažili se dodržovat i odstupy mezi sebou. Před školou byli opětovně seznámeni s hygienickými podmínkami vstupu do školy a byli vyzváni k dodržování větších odstupů od sebe. Do školy se dostavilo 83 % z celkového počtu žáků – tzn. kromě již přijatých žáků do učebních oborů a středních škol – téměř všichni. Příprava k přijímacím zkouškám probíhá ve 4 skupinách za zvýšených hygienických podmínek. 

Přejeme našim žákům, aby se jim dařilo a přípravu i následné pohovory bez problémů zvládli.