Program vystoupení pěveckého sboru NOVA DOMUS

Vystoupení DPS Novadomáček a Nova Domus

17. 11. 2012        Benefiční koncert na podporu jindřichohradecké porodnice (organizuje ČČK)

                               v sále DDM v Jindřichově Hradci (Růžová ul.)

                               15.20 hod. vystoupí přípravný PS Novadomáček

                               15.40 hod. zazpívá komorní sbor Nova Domus

1. 12. 2012          Vánoční „Otevřený dvůr“

                                (vánoční benefiční trh na statku v Plasné u Kardašovy Řečice)

                                14 hod.

6. 12. 2012          Chvála zpěvu – adventní koncert dětských pěveckých sborů Lyra, Pěnice, Nova Domus                          

                                  v kostele sv. Jana Křtitele v 17 hod.

15. 12. 2012        Vánoční trhy

                               14 hod. (sv. Florián)

 

16. 12. 2012        Vánoční trhy

                               13 hod. a 14.15 hod. (sv. Florián)

                               15 hod. (nám. Míru)

                                                              

17. 12. 2012        Vánoční koncert s Petrem Přibylem – KD Střelnice

                               19 hod.