Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044

Na konci prosince 2008 bylo na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje rozhodnuto, že bude finančně podpořen projekt s názvem Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec. Tento Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Investice do rozvoje vzdělávání.

Škola pozmění svůj vzdělávací program a časově sladí a více propojí učivo českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy, informatiky, výtvarné výchovy a pracovních činností tak, aby se skloubily teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, aby se uplatnilo individuální nadání každého dítěte a aby se podchytil zájem dětí o rodné město.

Děti, rozdělené na skupiny, nebudou pracovat jen ve třídách, ale vydají se s fotoaparáty v ruce do knihovny a na procházku městem. Své poznávání jindřichohradecké historie již děti zahájily návštěvou Státního oblastního archivu Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, kde si mohly prohlédnout a vyfotografovat vystavené renesanční listiny a rodokmen pánů z Hradce.

Dotace 500 000 Kč bude zčásti využita na vybavení odborné učebny dějepisu počítačem, dataprojektorem a jinými pomůckami, které umožní učitelům i žákům využívat při vyučování nejen internet a výukové programy, ale i vlastní materiály, které zpracují pomocí různých počítačových technik. Projektu, jenž je naplánován na 3 roky, se zúčastní hlavně žáci 7. tříd, ale předpokládá se i zapojení starších ročníků.

Pomocí internetu a dostupné literatury budou děti vyhledávat informace, které nejsou v učebnicích, a nakonec porovnají vývoj Evropy, Čech a Jindřichova Hradce. Děti k obvyklým vědomostem o renesančních stavbách, panovnících, umělcích a vědcích přidají postřehy o životě na zámku, ve městě a na vesnici, o hygieně a nemocích, o práci a zábavě, o penězích a mírách a váhách, o středověké poště a cestování… Ze slov, která při studiu poznají, vytvoří slovníček historických pojmů a staročeských výrazů. Ve výtvarné výchově prostudují renesanční módu a navrhnou repliky renesančních kostýmů, které pak za vydatného přispění vyučujících zkusí v pracovních činnostech realizovat jako oděv na panenky. Dětem tak bude umožněno přejít od pasivního přijímání znalostí k aktivnímu přístupu k učivu a doufejme, že je objevování historie z různých hledisek bude také více bavit než tradiční vyučování.

Projekt předpokládá novým zpracování způsobem těchto historických témat: renesance, baroko, secese. Po skončení projektu bychom chtěli stejným způsobem a ve stejném rozsahu zpracovat ještě dobu gotickou.

V rámci projektu vznikly nástěnné tabule zobrazující charakteristické prvky jednotlivých období. Tyto tabule budou sloužit pro potřeby výuky výtvarné výchovy a dějepisu.

Anglický jazyk

Dějepis

Výtvarná výchova

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Informatika

Pracovní činnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.