Provoz ŠD od 30. 11. 2020 – upozornění pro 3. ročníky

Publikoval Lenka Hrubá v

Od 30. 11. 2020 se mění provoz v školní družině. Z důvodu nařízení nutnosti dodržovat homogenní skupiny dle protiepidemického systému PES bude školní družina fungovat takto:

I. A – p. vychovatelka I. Vicanová

I. B – p. vychovatelka T. Tejkalová

II.A, II. B – p. vychovatelka I. Horalová

Pro žáky 3. ročníků nelze z personálních důvodů školní družinu otevřít.

Školní družina bude otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod.

0