Provoz školní družiny od 12. 4.

Publikoval Lenka Hrubá v

Školní družiny budou od 12. 4. v provozu v tomto režimu:

Doba provozu:  denně od 6. 30 hod do 16.30 hod.

Z důvodu zachování homogennosti skupin budou žáci přerozděleni tímto způsobem:

  1.  oddělení – žáci 1. třídy – p. Tejkalová 
  2.  oddělení – žáci 2. třídy – p. Horalová
  3.  oddělení – žáci 3. třídy – p. Vicanová
  4.  oddělení – žáci  IZS      – p. Beneš

Ve vestibulu školy – u vchodu bude přítomna služba zabezpečující testování pro případ, že testování budou chtít provádět rodiče sami.

Všichni žáci musí být bezprostředně po příchodu do školy podrobeni antigennímu testu. Testy si budou děti provádět samy za přítomnosti pedagogického pracovníka. Pokud bude rodič požadovat osobní provedení testu u svého dítěte, bude mu to umožněno. V tomto případě bude probíhat testování v přízemních učebnách (HV a školní knihovna) za přítomnosti pedagogického pracovníka školy. Testování provede rodič samostatně a sdělí pedagogickému pracovníkovi výsledek testu. Testy budou dle nařízení MŠMT probíhat v pondělí a ve čtvrtek.  Přijde – li žák do školy v jiný den a bude to poprvé v daném týdnu, musí se v den příchodu podrobit antigennímu testu v den nástupu.

 V případě pozitivního testu nebude žák moci setrvat ve škole. Rodiče budou kontaktováni a vyzváni k vyzvednutí svého dítěte. Do té doby setrvá žák v izolaci za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Věříme, že nástup našich dětí zpět do školy proběhne i za těchto podmínek hladce. Upozorňujeme rodiče, že samotestování žáků trvá cca 15 minut, aby počítali s touto dobou, budou-li chtít provádět testování osobně.

0
Kategorie: Aktuality