První den ve škole

Publikoval Lenka Hrubá v

Dnes jsme po dlouhé době přivítali všechny naše žáky. Věříme, že nám společná výuka vydrží co nejdéle.

Zároveň jsme přivítali i naše nové prvňáčky. Dnes přišli se svými rodiči poprvé do školy, kde jsme je přivítali ve školní jídelně. Do své třídy se podívají až zítra – už bez svých rodičů.

Malé prvňáčky a jejich rodiče přišel pozdravit také zástupce našeho zřizovatele Ing. Jaroslav Chalupský. Popřál dětem úspěšný rok a rodičům dobrou spolupráci se školou. Žáci obdrželi dárečky od zřizovatele a od naší školy.

Přejeme všem žákům a vyučujícím úspěšný školní rok!

Vyučujícím a všem pracovníkům školy děkujeme za mimořádné úsilí, které vyvinuli, abychom školu vzhledem k značnému zpoždění oprav školy mohli otevřít.