Recitační soutěž v 3. A

Žáci třídy 3. A si na čtvrtek 16. května připravili básničky od J. Žáčka, M. Černíka, M. Kratochvíla, E. Frynty  J. V. Sládka a vystoupili s nimi v recitační soutěži před porotou tvořenou žáky z deváté třídy, paní učitelkou L. Hrubou a třídní učitelkou H. Dalíkovou. Všichni přednášeli velice pěkně, proto měla porota nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Mezi oceněnými byli Barbora Nosálová – 1. místo, Tereza Nosálová – 2. místo, Adéla Némethová a Antonín Měkuta – 3. místo.

Děti vytvořily ke svým básním ilustrace.

Ukázky tvorby žáků:

Adéla Némethová

JARO

Jaro přilétlo, stromy obléklo,

ptáčkům pěkné noty dalo.

Všechno dalo do pohody

A začervenalo zelené jahody.

Všechno už se zelená

a všude je pohoda.

Antonín Měkuta

CO SE DĚJE V LESE

Byl jeden les,

zajíc do něj vlez,

za zajícem liška,

spadla na ni šiška.

Veverka se raduje,

ale liška hubuje.

Barbora Nosálová

KOČKA VLOČKA

Byla jedna vločka

jméno měla Vločka.

Ráda chodila přes most,

její pán toho měl právě dost.

A teď na ni hleď, obletí nám celý svět.

Je to kočka létací, létá na své matraci.

Anna Viktorinová

LES

Byl jednou jeden les a v něm byla mez,

a na mezi zajíc, našel chleba krajíc.

Byla tam i srna, našla kousek zrna.

Byla tam i veverka, jmenovala se Terka.

Terka měla domeček, ležel pod ním srneček.

Letěl tam i pták, měl veliký zobák.

Anna Drobilová

HRUŠKA

Hruška je dobrá, i když je drobná.

Kdo ji ponese, ten se otřese,

kdo ji ochutná, ten si pochutná.

Já ji ponesu, takže se otřesu,

já ji ochutnám, takže si pochutnám.

 

Vendula Častová

JARO

Slunce svítí, roste kvítí.

Ptáčci si zpívají, po nebi si létají.

A co tahle srna, zajíc,

radosti maj nejvíc.

Zima byla pro ně dlouhá,

na zelený byla touha.

A na našem dvorečku, zpíváme si písničku.

Vymýšlíme básně, o tom jak je krásně.