Šklolní družina navštívila výstavu “Háčkované dějiny”

Publikoval Lenka Hrubá v

V měsíci listopadu navštívil výtvarný kroužek ŠD Dům  gobelínů a zhlédl výstavu “Háčkované dějiny”. 

Dětem se akce velmi líbila.

                                      K. Kudličková

0