“Škola naruby”

Třída 1. A se zapojila do celoročního projektu “Škola naruby”, který pořádá organizace Celé Česko čte dětem ve spolupráci s knihovnami v ČR. Cílem tohoto projektu je zapojit celé rodiny, především rodiče do pravidelného předčítání dětem. V průběhu roku budou děti zapisovat, jak a co jim “dospěláci” čtou. Budou je za to hodnotit do sešitků k tomu určených. Pravidelně budou navštěvovat Městskou knihovnu, kde si o všem budou společně povídat, číst si a možná je navštíví i některý ze spisovatelů či ilustrátorů dětských knih. Ve čtvrtek 11. 10. 2012 děti poprvé knihovnu navštívily a o všem si s paní knihovnicí povídaly. Další setkání, na které se děti těšily, proběhlo 1. 11. 2012. Knihovnu navštívily i ostatní třídy 1. stupně.