„Škola tak trochu jinak“

„Škola tak trochu jinak“ – tak se jmenoval dvoudenní adaptační program, který absolvovali žáci 6. ročníků spolu se svými třídními učitelkami Hanou Rusovou a Yvonou Zajícovou a školní metodičkou prevence Gabrielou Illeovou, která program připravila. Cílem programu je pomoci novým žákům začlenit se do kolektivu třídy, lépe se vzájemně poznat, a to vše formou zážitků a prožitků. Vzpomínkou na takto strávené dva školní dny bude třídám nejen společnými silami zhotovený plakát, jež bude zdobit jejich třídy a který budou moci kdykoli aktualizovat, ale i společné zážitky z her v přírodě a na ricochet.