Škola tak trochu jinak

V pátek 20. 9. 2013 se konal adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Děti strávily ve škole dopoledne naplněné hrami a soutěžemi, při kterých měly příležitost lépe se poznat navzájem i se svými třídními učitelkami. Kurz organizačně zabezpečila Mgr. G. Illeová.

——————————————————————————————————————————————–

„Škola tak trochu jinak“ – to byl náš adaptační den pro žáky 6. ročníků. Nejen že v 6. ročníku přechází žáci na 2. stupeň, ale navíc je každoročně jejich kolektiv posílen o nové spolužáky z Jarošova nad Nežárkou, Plavska a jiných škol. Cílem bylo tedy určitě v první řadě seznámení, vzájemné poznání a prohloubení tohoto poznání. Věnovali jsme se aktivitám zaměřeným na nastartování spolupráce mezi žáky, na rozvoj důvěry, na řešení konfliktů ve skupině, … – a to vše formou hry a pohybu. Důležité je i představení role školního metodika prevence ve škole. I když nám počasí nepřálo a my nemohli vyrazit ven do přírody, byl to snad opravdu tak trochu jiný školní den, kdy jsme rozvíjeli osobnostní a sociální kompetence dětí a ty si přitom užily zábavu.

G. Illeová