Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – proběhlo v podvečer dne 27.11.2011. Spolu s ostatními účinkujícími vystoupil náš sbor – Novadomáček. Svého úkolu se zhostil velmi dobře. Všem malým zpěváčkům a paní učitelce  Mgr. Písařové děkujeme za reprezentaci naší školy.