Soutěžíme se “Stonožkou”

Naše škola již dlouhá léta spolupracuje s humanitárním hnutím “Stonožka”. Kromě přáníček, která každoročně vyrábíme pro Evropu a pro seniory v léčebně LDN v J. Hradci se účastníme i soutěží, které vyhlašuje naše hnutí. V letošním roce to je výtvarná soutěž k 1150. výročí příchodu věrozvěstů – Cyrila a Metoděje do Čech.  I my zasíláme do soutěže výtvarné práce. Doufáme, že tyto práce budou mít úspěch a naváží na výtvarné úspěchy letošního školního roku.