Spolupráce s knihovnou

V rámci projektu městské knihovny s názvem „UŽ JSEM ČTENÁŘ“ navštívila koncem února paní Malá žáky z třídy 1.  A. Děti plnily různé úkoly – dokončovaly rýmy u básniček, poslechly si rýmovanou pohádku a hledaly podle říkanky příslušný obrázek. Na příběhu o Honzíkovi si děti zopakovaly režim dne.

Dne 29. 3. se třída 1.  A zúčastnila besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou v městské knihovně. V současné době děti nadšeně poslouchají vyprávění z její knihy Rošťák Olivek, kterou jim jejich paní učitelka Dalíková čte na pokračování.

Projekt bude ukončen v červnu letošního roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *