Aktuální informace:

Na členské schůzi konané dne 18. 9. 2017 byli zvoleni noví zástupci jednolivých tříd a byla schválena výše členského příspěvku pro letošní školní rok.

Příspěvky byly odsouhlaseny v této výši:

na 1 dítě – 300 Kč

na 2 a více dětí (sourozenců) – 400 Kč.

Byli zvoleni zástupci tříd:

I. A Jan Pokorný, I. B Pavel Doležal, II. A Petr Šachl, II. B Zuzana Míchalová,III. A Marešová Petra, III.B Hrdinová Monika, IV.A Růna Michal, IV.B Štoncnerová Helena, V. A Svobodová Kateřina, V. B Tupá Dagmar, VI. A Charvát Josef, VI. B Slavík Marek, VII. A Nováková Andrea, VII. B Fiala Gustav, VIII.A  Votavová Lenka, IX. A Vokušová Marta.  – ( Bližší informace níže.)

______________________________________________________________________

Dokumenty spolku:

Navrhované stanovy spolku:

Stanovy spolku zš J. Hradec I, Štítného 121 – návrh

Schválené stanovy spolku:

stanovy.spolku.schválené

Zápisy ze zasedání Rady SRPDŠ

3kolní rok 2016/2017:

zápis SRDPŠ září 2016

zápis únor 17

Školní rok 2015/2016:

1.zápis.z.8.10.rada.srpdš

zápis.ustavující.schuze.spolku1

zápis.shromáždění.delegatu.7.4.2016.pdf

Školní rok 2014/2015:

1.zápis.z.18.11.rada.srpdš
2.zápis.z.11.12.rada.srpdš
3.zápis.z.6.1.rada.srpdš
4.zápis.z.18.1.rada.srpdš
5 .zápis.z.22.1..rada.srpdš

Členský příspěvek pro tento šk. rok – 2017/2018:
Pro letošní školní rok byla schválena stejná výše příspěvku SRPDŠ jako v roce loňském. Třídní učitelé budou tedy vybírat částku 300,00 Kč na 1 dítě; na 2 a více dětí 400 Kč. Příspěvky budou hrazeny prostřednictvím školních pokladen.

Členové nové rady SRPDŠ (2017/2018):

I. A Jan Pokorný, I. B Pavel Doležal, II. A Petr Šachl, II. B Zuzana Míchalová,III. A Marešová Petra, III.B Hrdinová Monika, IV.A Růna Michal, IV.B Štoncnerová Helena, V. A Svobodová Kateřina, V. B Tupá Dagmar, VI. A Charvát Josef, VI. B Slavík Marek, VII. A Nováková Andrea, VII. B Fiala Gustav, VIII.A  Votavová Lenka, IX. A Vokušová Marta.

Výbor SRPDŠ (Funkční období – 3 roky): 
předsedkyně  – p. Monika Hrdinová

místopředseda: p. Marek Slavík
členové:

pí. Hrdinová, p. Slavík, p. Možíš, p. Hrubá, pí. Marešová, pí. Míchalová, pí. Šimonová
p. Martin Doležal,

revizní komise:

p. Růna, pí. Nováková, pí. Svobodová,
pokladník:

pí. Marešová

výbor pro Osiku:

ing. Luděk Možíš, p. Jaroslav Beran, Mgr. Lenka Hrubá, p. Josef Charvát, p. Michal Růna

Kontakt: Mgr. Lenka Hrubá,  lhruba@1zs.jhnet.cz,  tel: 384361282