“Stonožka” byla v Praze

Dne 2. 12. 2011 se 14 vybraných žáků s pedagogickým doprovodem (Mgr. L. Hrubou a Mgr. I. Chmelíkovou) zúčastnilo slavnostní mše pořádané jako poděkování za dlouholetou činnost pro humanitární hnutí “Stonožka” a za účast v soutěži sv. Anežka Česká. Slavnostní mši celebroval v katedrále sv. Víta a Vojtěcha pan Mons. Dominik Duka OP, slovem mši doprovázel Marek Eben, sólo  – Josef Vágner, hudební doprovod Canti di Praga pod vedením prof. Jiřího Chvály.

V krásném prostředí prožili všichni ocenění nezapomenutelné chvíle s hlubokým kulturním zážitkem.