Střídavá výuka na 2. stupni

Publikoval Lenka Hrubá v

Od 12. 10. 2020 začnou platit nová opatření vlády v souvislosti s nákazou Covid -19.

  • Prezenční výuka bude pokračovat na prvních stupních základních škol.
  • Na druhých vláda zavede střídavou výuku

To znamená, že od 12. 10.  – 16. 10. 2020 budou do školy chodit třídy A: VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A. 

Třídy B se budou v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 vzdělávat distančnětato výuka je povinná, v případě neúčasti ve výuce je nutná omluvenka zákonného zástupce. Žáci budou dostávat informace prostřednictvím třídních stránek a Bakalářů. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin.

Po týdnu se skupiny ve škole vystřídají. (Od 19. – 23. 10. budou ve škole třídy B. Třídy A budou mít výuku distanční.)

Nezapomeňte svým dětem odhlásit obědy ve školní jídelně.

Opatření přijatá vládou ČR:

USNESENI.VLADY.CR.1

USNESENÍ VLADY.PROJETI.KRIZOVÝCH.OPATRENI

USNESENI VLADY- AKCE