Těšíme se na Vánoce

V prvních třídách proběhly vánoční besídky, během kterých děti předvedly svým rodičům, jak krásně umí zpívat a hrát koledy.

Ve vyzdobených třídách nechyběl vánoční stromeček, cukroví, dárky. Děti byly velmi šikovné. Velké uznání patří i třídním učitelům 1. tříd – Mgr. Lence Macků a Mgr. Pavlu Davidovi, kteří s dětmi připravili a nacvičili program.