Tradiční lidová kultura

Dne 26. dubna 2012 se naše oba dva 9. ročníky v doprovodu třídních učitelek ing. Hany Rusové a Mgr. Jiřiny Kadlecové zúčastnily akce Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci konané v rámci projektu UNESCO „Tradiční lidová kultura“.

V rámci této akce bylo zřízeno šest stanovišť, některá v historických prostorech našeho města. Žáci se nenásilnou formou seznámili s technikou a historií batikování, prohlédli si blatský kroj, který se nosil v krajině mezi Českými Budějovicemi, Táborskem, Jindřichovým Hradcem a Vodňanskem. Některá děvčata si mohla vyzkoušet českou besedu, což je tradiční český řadový tanec pro čtyři páry.

Na dalších stanovištích jsme vyslechli některé jihočeské lidové písničky s vtipným komentářem a mohli jsme ochutnat i tradiční lidové bramborové placky, některé s povidly, jiné s česnekem. Závěrem si skupinky žáků zasoutěžily na téma české národní pohádky.

Akce se všem líbila, získali mnohé nové informace a veselé atmosféře napomohlo i krásné slunečné počasí.