Třídní schůzka – 1. ročníky

Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků (1. A a 1. B) se koná dne ve čtvrtek dne 4. 10. 2012 od 17. 00 hod. Schůzka rodičů se koná v kmenových učebnách.

Konzultační hodiny pro 1. A – každý čtvrtek od 13.00 hod. do 14.30 hod.