Třídní schůzky – sdělení rodičům, opatření vlády ČR

Publikoval Lenka Hrubá v

Vážení rodiče, 

na začátek října jsme měli naplánované rodičovské schůzky 1., 5. a 6. ročníků, které vzhledem k vyhlášení nouzového stavu nemůžeme uskutečnit. Prozatím budeme tedy vzájemně pokračovat v online komunikaci telefonicky a prostřednictvím emailů. Můžete také využívat komunikační kanál ve webové aplikaci Bakaláři, kde můžete oslovovat vyučující Vašich dětí. 

Věříme, že nastalá situace se uklidní a budeme se moci brzo sejít v prostorách školy.

Usnesení vlády ČR:

usnesení.vlády.čr.krizové.opatření