Uzavření školy – informace pro rodiče od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k pokračujícímu uzavření škol aktualizujeme informace k distančnímu vyučování. V době uzavření škol a s tím spojené nepřítomnosti Vašich dětí ve škole je jejich účast na distanční výuce povinná. Vyučující budou denně realizovat distanční výuku a budou s Vámi a Vašimi dětmi v kontaktu následujícím způsobem:

1. –  4. ročník bude ke komunikaci s Vámi používat Třídní stránky, výuka probíhá dle rozvrhu zadaného v Bakalářích a v Třídních stránkách (jsou totožné). Alespoň 1 hodina týdně hlavních předmětů (jazyk a matematika) bude probíhat formou komentované prezentace vyučujícím (nebo jinou obdobnou formou). Dále je doporučena 1x týdně třídnická hodina online formou (např. Google Meet).

5. – 9. ročníky budou dle dispozic žáků a vybavení používat Třídní stránky a Google Classroom s těmito pravidly:

 • Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu uvedeného v Bakalářích a na Třídních stránkách.
 • Výuka hlavních předmětů (matematika, český a anglický jazyk) minimálně jedna hodina týdně online.
 • Online výuka ostatních předmětů dle rozhodnutí vyučujícího.
 • Rozsah denní online výuky je doporučen na 3 hodiny denně a za předpokladu zachování priority online výuky hlavních předmětů.
 1. Komunikace se školou a učiteli bude možná i přes webovou aplikaci Bakalářů – Komens, kde budete přímo bez vyhledávání adres moci komunikovat se všemi vyučujícími. Další možností je e -mail na školní adresu.
 2. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu (od 8. 00 hod.) kromě předmětů Tv, Hv, VV, praktických činností a všech volitelných předmětů. Rozvrhy naleznete v Bakalářích a na Třídních stránkách, kde jsou uvedeny i hodiny online.
 3. Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení, či tisku materiálů budou mít připravené materiály na vrátnici školy vždy v pondělí, středu a pátek – od 8.00 – 11. 00 hod. (popřípadě v jinou dobu po osobní domluvě s učitelem). Sem budou také odevzdávat vyplněné domácí úkoly.
 4. Zadaný úkol bude považovaný za splněný, pokud bude odevzdán v zadaném termínu – na základě toho bude žákovi zaznamenána i přítomnost ve výuce. V opačném případě bude mít žák (bez řádné omluvenky dle Školního řádu) započítanou neomluvenou absenci ve výuce.
 5. Nebude – li se moci žák z důvodu nemoci zúčastnit výuky, rodič je povinen jej do 2 dnů telefonicky a následně písemně omluvit.
 6. Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce budou možné na základě telefonické domluvy za dodržení aktuálně nařízených hygienických opatření.
 7. Zapůjčení notebooku pro distanční výuku žáků bude realizováno na základě doporučení třídního učitele a rozhodnutí ředitele školy, a to v první polovině měsíce listopadu 2020, podmínkou je uzavření smlouvy o zápůjčce.

V Jindřichově Hradci 30. 10. 2020

                                                                                                                     Vedení školy