Uzavření školy – informace pro rodiče

Publikoval Lenka Hrubá v

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol Vám chceme poskytnout nezbytné informace k distančnímu vyučování. V době nepřítomnosti Vašich dětí ve škole je jejich účast na distanční výuce povinná. Vyučující budou přítomni denně v době výuky ve škole a budou s Vámi a Vašimi dětmi v kontaktu následujícím způsobem:

  1. stupeň (1. – 5. ročník) bude ke komunikaci s Vámi používat Třídní stránky.
  2. 6. ročníky nadále využívají plně formát Třídních stránek.
  3. 7. – 9. ročníky mohou dle dispozic žáků a vybavení používat Třídní stránky a Google Classroom. (Dle možností žáků a vyučujících).
  4. Komunikace se školou a učiteli bude možná i přes webovou aplikaci BakalářůKomens, kde budete přímo bez vyhledávání adres moci komunikovat se všemi vyučujícími. Další možností je e -mail na školní adresu.
  5. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu (od 8. 00 hod.) kromě předmětů Tv, Hv, VV, prak. činností a všech volitelných předmětů.
  6. Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení, či tisku materiálů budou denně mít připravené materiály na vrátnici školy – od 8.00 – 11. 00 hod. (popřípadě v jinou dobu po osobní domluvě s učitelem). Sem budou také odevzdávat vyplněné domácí úkoly.
  7. Zadaný úkol bude považovaný za splněný, pokud bude odevzdán v zadaném termínu – žákovi bude zaznamenána i přítomnost ve výuce. V opačném případě bude mít žák (bez řádné omluvenky od rodiče) započítanou neomluvenou absenci ve výuce.
  8. Nebude – li se moci žák z důvodu nemoci zúčastnit výuky, rodič je povinen jej do 2 dnů telefonicky a následně písemně omluvit.
  9. Konzultační hodiny pro rodiče našich žáků budou v pondělí od 14. 00 hod. do 16. 00 hod. po předchozí telefonické domluvě.
  10. Zapůjčení výpočetní techniky není z důvodu jejího nedoručení do školy prozatím možné.

 

Věříme, že stávající situace brzo pomine a po skončení podzimních prázdnin se opět s dětmi setkáme ve škole. V případě potřeby neváhejte kontaktovat své třídní učitele, či vedení školy.

 

 

 

 

                                                                                                   Vedení školy

 

0
Kategorie: Aktuality