V městské soutěži o nejkrásnější vánoční stromeček jsme získali 2. místo.

Žáci našeho 1. stupně (1. – 5. třídy) vytvářeli ozdoby pro náš vánoční stromeček. Vyučující 1. stupně vymysleli ozdoby a jejich tvorbu si mezi sebou rozdělili. Vznikla vskutku vkusná sada ozdob, kterou poté nazdobili náš stromeček do soutěže. Přesto, že jsme obsadili 2. místo, jsme přesvědčeni, že náš stromeček byl ten nejkrásnější. Již také zdobí vchod do naší školy, kde si ho mohou rodiče našich žáků prohlédnout. Všem vyučujícím a žákům, kteří se podíleli na jeho přípravě, patří velké poděkování a blahopřání ke krásnému výsledku v soutěži.