Vánoční “Chvála zpěvu”

V letošním roce se opět konal adventní koncert Chvála zpěvu, který má již roky pod svým patronátem Mgr. Ivana Písařová. Krásné prostředí kostela sv. Jana Křtitele dodává koncertu zvláštní působivost a kouzlo.

Koncert se velmi zdařil a všechna vystoupení zúčastněných pěveckých sborů byla na vysoké úrovni, což dobře rozpoznali i návštěvníci koncertu, kteří nešetřili potleskem za zdařilé dílo. Všechny sbory zakončily koncert společně  – pod vedením Mgr. I. Písařové.

Všem našim zpěváčkům patří poděkování za kvalitní reprezentaci naší školy. Poděkování patří opět Mgr. I. Písařové. Vystoupení by se neobešlo bez pomoci Mgr. H. Peckové a Mgr. H. Krajícové, které vykonávaly dozor nad dětmi.