Vánoční koncert na Střelnici

6.12. se konal “Vánoční koncert” na Střelnici.  Koncert zahájil a všechny přítomné přivítal pan starosta Ing. Stanislav Mrvka. Náš pěvecký sbor Nova Domus vzorně reprezentoval naší školu. Měl tu čest vystoupit s takovými osobnostmi jako jsou: Vratislav Kříž – zpěv (baryton), Alžběta Poláčková – zpěv (soprán), Irina Roměnská – varhany, Komorní orchestr Virtuosi Pragenses – v čele s dirigentem Janem Chalupeckým.

Všem účinkujícím a Mgr. I Písařové patří velké poděkování. Vystoupení by se však neobešlo bez pomoci paní učitelek Mgr. H. Peckové a Mgr. H. Krajícové, které nad dětmi vykonávaly dozor a  dbaly na jejich pohodu.