Vánoční trhy s našimi pěveckými sbory

15. a 16. prosince 2012 navodily naše pěvecké sbory Novadomáček a Nova Domus 

vánoční atmosféru lidovými koledami a hrou o narození Ježíše na adventních trzích

ve sv. Floriánu a na náměstí Míru v Jindřichově Hradci – viz foto.