“Veselé zoubky”

Jako každoročně, tak i v letošním roce nás navštívily studentky Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci a besedovaly s dětmi 1. tříd o důležitosti pravidelné péče o chrup. Vysvětlily dětem důležitá pravidla každodenní hygieny. Akce se dětem velmi líbila.