Vítání jara – barevný den

Dne 20. 3. přivítali naši žáci a vyučující z 1. stupně přicházející jaro barvami. Každá třída si vybrala jednu jarní barvičku a do této barvy sladila své oblečení a výzdobu třídy. Všechny třídy se chopily svého úkolu zodpovědně. Komise, která vybírala nejlépe ztvárněnou jarní barvu měla vskutku těžký úkol – vybrat tu nejkrásnější. V konečném hodnocení byly jako dvě nejkrásnější barvy určeny tyto:

zelená barva – tř. 1. A a červená barva – třída 2. A .

Ostatním třídám bylo vysloveno uznání za nápaditost a aktivní přístup všech dětí.