Vydávání zápisových lístků

Publikoval admin v

AKTUÁLNĚ ze dne 22.04.2020:

Zápisové lístky pro uchazeče 1. ročníku oboru vzdělání na střední škole, které dosud nebyly vyzvednuty, budou vydávány zákonnému zástupci žáka v pondělí 27. 4. 2020 od 9.00 hodin do 11.00 hodin a ve středu 29. 4. 2020 od 12.00 do 14.00 proti předložení dokladu totožnosti zákonného zástupce.

Mgr. Lenka Jelínková

__________________________________________________

Vydávání zápisových lístků bude zákonným zástupcům umožněno po telefonické domluvě na tel. 384 361 282 od 12. – 16. 3. od 8.00 – do 14. 00 hod. v sekretariátu školy u p. Šimkové. 

Lze si je též vyzvednout po návratu dětí do školy.

__________________________________________________

Zápisové lístky pro uchazeče 1. ročníku oboru vzdělání na střední škole budou vydávány zákonnému zástupci žáka ve středu 11. 3. 2020 od 15.30 hodin do 16.30 hodin v učebně hudební výchovy (přízemí) proti předložení dokladu totožnosti zákonného zástupce.

Na začátku schůzky v 15. 30 hodin bude podána krátká informace k zápisovým lístkům, poté budou předány zákonným zástupcům (není nutná přítomnost obou zákonných zástupců).

Mgr. Lenka Jelínková

Kategorie: Aktuality