Vystoupení DPS Nova Domus a Novadomáček

Vystoupení DPS Nova Domus a Novadomáček

30. 11. 2013    Adventní trhy v Plasné

    12.00 hod.

1. 12. 2013      Pekelně zábavné odpoledne – vystoupení k vyhodnocení nejlepšího vánočního      

    16.15 hod.        stromku

 3. 12. 2013      3 vystoupení pro Nemocnici Jindřichův Hradec (LDN, LNP)

    10 hod.

5. 12. 2013      Vystoupení pro Klub aktivního stáří při ČČK v KD Střelnice

    16.00 hod.

 7. 12. 2013      Vánoční koncert Petra Přibyla v kostele sv. Jana Křtitele

      19 hod. 

12. 12. 2013    Chvála zpěvu – koncert dětských pěveckých sborů v kostele sv. Jana Křtitele

     17.00 hod.

 14. 12. 2013    Vystoupení v kapličce v Políkně v rámci adventních trhů

    13.30 hod.