Vystoupení DPS Nova Domus v adventním čase (2011)

Vystoupení DPS Nova Domus v adventním čase (2011)

26. 11. 2011        Otevřený dvůr v Plasné (charitativní akce pro o. s. Proutek)

(12 hod.)

27. 11. 2011        Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v J. Hradci (vystoupí Novadomáček)

(18 hod.)

6. 12. 2011          Vánoční koncert s Virtuosi Pragenses (sál KD Střelnice)

(19 hod.)

8. 12. 2011          Chvála zpěvu – adventní koncert DPS Fuertes, Lyra a Nova Domus (kostel sv. J. Křtitele)

(17 hod.)

PlasnáPlasná