Výuka od 4. 1. 2021

Publikoval Lenka Hrubá v

Distanční výuka 3. – 9. ročník, 1. a 2. ročníky prezenční výuka

Rozhodnutím Vlády ČR nastupují ode dne 4. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníků do školy na prezenční výuku. Jejich pobyt ve škole bude probíhat za stanovených zvýšených hygienických podmínek. Ostatní žáci zůstávají na distanční výuce.

Žáci budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole roušku a budou muset být v homogenních skupinách.

  • Výuka pro 1. ročníky začíná vždy od 8. 00 hod. a končí v 11. 30 hod. (1. A) a v 11. 40 hod. (1. B)Děti si před školou vyzvednou v 7. 45 hod. třídní učitelky  a odvedou je do šaten (pokud již děti nejsou v družině). 1. A nastupuje v 7. 45 do šatny, 1. B v 7.55 hod.
  • Výuka pro 2. ročníky bude začínat v 8. 15 hod. a bude denně trvat do 12. 00 hod.  a do 12. 10 hod. Děti si před školou vyzvednou jejich třídní učitelky v 8. 00 hod. – 2. A, v 8. 10 hod. 2. B. (2. B končí výuku v 12. 10 hod.)

Po výuce bude dětem vydáván oběd – opět v oddělených skupinách. Poté budou děti předány vyučujícími do homogenních (třídních) školních družin.

Z hygienických, organizačních a personálních důvodů budou obědy vydávány pouze dětem, které vykonávají prezenční výuku.

 Cizím osobám i rodičům je povolen vstup do školy pouze se souhlasem vedení školy.

Podmínky výuky:

  • Děti budou mít s sebou 2 náhradní roušky a igelitový sáček na použité roušky.
  • Z důvodu nařízeného větrání ve třídách doporučujeme dát dětem s sebou teplejší oblečení – svetr, mikinu…
  • Provoz školní družiny je umožněn, avšak z důvodu zajištění homogenních skupin bude její provoz částečně omezen časově a dojde i ke změnám v rámci skupin.
  1. oddělení 1. A 
  2. oddělení 1. B 
  3. oddělení 2. A 
  4. oddělení 2. B
  • Školní družiny budou v provozu od 6. 30 hod. do 16. 00 hod.

 

0
Kategorie: Aktuality