Výukový program LES

Žáci druhých ročníků se v měsíci říjnu zúčastnili výukového programu Les. Tato výuka probíhala  na Jakubu, v místním parku. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých absolvovali různé soutěžní disciplíny, které se týkaly poznávání lesa. Naučili se poznávat stromy, ptáky a lesní zvěř.Výukový program se dětem velice líbil.