Výzva rodičům ke spolupráci při zajištění online výuky

Publikoval Lenka Hrubá v

Na základě podkladů získaných z online výuky a informací vyučujících za první pololetí školního roku 2020/2021 jsme zjistili, že ne všichni žáci se řádně účastní online výuky. Jedním z důvodů je připojení do online hodin přes webkamery a jejich případné vypínání během výuky.

Proto Vás žádáme, pokud je to možné, o zajištění funkčních webkamer a mikrofonů pro Vaše děti za účelem efektivního průběhu online výuky. Pro kvalitní realizaci online výuky, především matematiky a jazyků, je nezbytný kontakt vyučujícího s žákem, který je možný v této složité době realizovat právě přes zapnutou webkameru. Bohužel ne všichni žáci tuto možnost mají (nebo ji využívají) a škola nemá možnost webkamery (na rozdíl od notebooků) pro potřebné žáky zajistit.

Věřím, že se nám společně i ve druhém pololetí podaří zajistit odpovídající podmínky pro kvalitní online výuku.

Pro zlepšení a zjednodušení naší vzájemné komunikace budeme využívat platformu Komens v Bakalářích – ve webové aplikaci. Je to zjednodušený komunikační kanál, kde můžete bez vyhledávání emailů zkontaktovat vyučující svých dětí i vedení školy. Věnujte mu prosím pozornost.

Tímto Vám za žáky i vyučující děkuji

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

0
Kategorie: Aktuality