Zápis do 1 tříd – informace

Publikoval Lenka Hrubá v

Vážení rodiče, v letošním školním roce budou zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 probíhat opětovně bez přítomnosti dětí ve škole.

 Vaše dítě můžete přihlásit následujícím způsobem:

Jak získám přihlášku?

  1. Každý žák našeho spádového obvodu obdrží v týdnu od 22. 3 do 26. 3. 2021 poštou veškerou potřebnou dokumentaci k zápisu do školy (přihlášku ke vzdělávání na ZŠ, zápisový lístek, souhlas se zpracováním osobních údajů žáka, žádost o odklad školní docházky).
  2. Žáci, kteří nejsou z našeho spádu, si mohou všechny potřebné dokumenty stáhnout z našich webových stránek na adrese https://1zsjh.cz/zapis-do-1-trid/ a po vyplnění je dodat do školy.

Jak předám materiály do školy?

  1. Prostřednictvím datové schránky
  2. Zasláním poštou
  3. Vhozením do školní poštovní schránky ve dveřích školy.

U těchto 3 způsobů předání dokumentů je zapotřebí zaslat i kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (oba dokumenty budou po skončení přijímacího zřízení skartovány).

  • Osobním předáním materiálů ve vestibulu školy.

V tomto případě nepotřebujete kopii rodného listu a kopii občanského průkazu zákonného zástupce. Vaši totožnost ověříme dle občanského průkazu na místě a zkontrolujeme z originálu rodného listu správnost údajů v přihlášce.

Jak zjistím, zda je mé dítě přijato k základnímu vzdělávání?

Každý žák obdrží své identifikační číslo, které naleznete na přihlášce a bude i přiloženo k pokynům pro rodiče žáků. Po skončení přijímacího řízení, budou výsledky zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy – zde si své dítě dle identifikačního kódu vyhledáte.

Po přijetí obdrží rodiče přístupové kódy do systému Bakalářů, kam jim budeme zasílat informace důležité pro zajištění budoucího školního roku prvňáčka. V systému Bakaláři budete moci komunikovat se svou budoucí třídní učitelkou a vedením školy. Budete zde mít také zaslané rozhodnutí o přijetí žáka, které si můžete stáhnout a vytisknout.

Co v případě, že žádám odklad školní docházky?

Vyplníte žádost o odklad školní docházky, kterou musíte mít doplněnou vyjádřením Pedagogicko – psychologické poradny a vyjádřením lékaře (dětského, či odborného) doporučujícím odklad školní docházky. To vše musíte předat do školy nejdéle do konce měsíce dubna.

Věříme, že i v této době proběhnou zápisy do 1. tříd bez problémů. Těšíme se na naše první společné setkání.

Všechny potřebné informace i se sezamem naší spádové oblasti naleznete v sekci “Pro rodiče – Zápis do 1. tříd”:

https://1zsjh.cz/zapis-do-1-trid/

Kritéria pro přijetí:

kriteria.pro.prijeti.zaku.do.1.rocniku.2021.2022

0
Kategorie: Aktuality