Zápisové lístky – informace pro rodiče vycházejících žáků

Zápisové lístky pro uchazeče  1. ročníku  oboru vzdělání na střední škole  ve školním roce 2012/2013 budou  vydávány zákonnému zástupci žáka v následujících  dnech:

  1. ve  čtvrtek  26. ledna 2012 od 14.30 hod. do 16.30 hod
  2.  v pátek 27. ledna 2012 od 12.00 hod – do 14.00

v kanceláři výchovného poradce proti předložení dokladu totožnosti.