Zeměpisná olympiáda

Dne 25. února 2013 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho celkem 11 žáků ze tříd 6.A a 6.B.  Výsledky byly následující:

  1. místo – Julie Hronová    6.B
  2. místo – Anna Urbánková   6.A
  3. místo – Matyáš Rakušan   6.B

Julie Hronová postoupila do okresního kola, které se konalo v DDM v J. Hradci dne 14. 3. 2013 a obsadila pěkné 7. místo.

Julii blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za snahu a přejeme štěstí v dalších soutěžních ročnících.

Mgr. Hana Pecková