Žertík osmáků aneb změna času

Se změnou letního času na zimní čas se nechtěli smířit žáci 8. A a 8. B. Argumenty proti byly zcela jasné: zaprvé časový posun způsobuje mnoha lidem zdravotní potíže, zadruhé energetické úspory, kvůli kterým byla změna času zavedena, jsou diskutabilní.

A tak se po podzimních prázdninách 31. října 2013 v půl osmé ráno sešli všichni osmáci (rozuměj 8. A a 8. B) s plnou podporou třídních učitelek Mgr. I. Písařové a Mgr. E. Vondrkové ve škole v pyžamech, nočních košilích, županech, vyzbrojení polštáři, plyšáky a hesly typu: „My chceme letní čas,“ „Pryč s podzimní depresí,“ „Stávka proti času“ atd.   

Procházeli se po chodbách školy, odolávali nevěřícím pohledům, příznivce však nezískali. Nedá se nic dělat, musíme si všichni zvyknout.

 E. Vondrková

změna času 1změna času 2změna času 3změna času 4změna času 5