Změna pracovní doby od 2. 11. 2020

Vzhledem k nastalé hygienické situaci v naší zemi dochází ke změně pracovní doby pedagogů a správních zaměstnanců.

Všichni pedagogové přecházejí na Home Office. To znamená, že je již nezastihnete ve škole a na školním telefonním čísle. Nadále budou všem dětem i zákonným zástupcům dostupní na školních emailech a prostřednictvím Bakalářů – Komens.

Žáci, kteří pracují Off line si nadále mohou vyzvedávat materiály k výuce ve škole a to vždy v pondělí, středu a pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Sekretariát školy bude přístupný vždy v pondělí a ve středu od 8.00 – 13. 00 hod.