Změna termínů přijímacích zkoušek ve školním roce 2015/2016

Na základě novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, č.245/2015 ze dne 26. 9. 2015, je umožněno v případně centrálního zadávání a vyhodnocování testů konat přijímací zkoušky až o 5 dnů dříve, než je stanoven řádný termín od 22. 4. do 30. 4. 2016.

Termíny pro 1. kolo přijímacích zkoušek:

  1. 4. a 19. 4. 2016 gymnázia zřizovaná Jihočeským krajem – testy SCIO
  2. 4. a 25. 4. 2016 maturitní obory ostatních typů škol zřizovaných Jihočeským krajem
  3. 4. 2016 SOŠ pilotní ověřování přijímacích zkoušek organizovaného CERMATem

 Veškeré informace o pilotním ověřování přijímacích zkoušek naleznete na webových stránkách Centra www.cermat.cz

Mgr. Lenka Jelínková