Naše škola nese čestný název – “STONOŽKOVÁ ŠKOLA”

Hnutí “Na vlastních nohou” je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.

http://www.stonozka.org/aktivity.html

V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách i na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.

Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.

Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna.

http://www.stonozka.org/oceneni.html

Během téměř 33 let své existence se kolem hnutí “Na vlastních nohou” soustředilo mnoho příznivců a spolupracovníků, kteří se aktivně podílejí na jeho činnosti. Někteří z nich byli oceněni “Zlatou stonožkou”. mto symbolem chce hnutí vyjádřit svůj dík za jejich záslužnou a obětavou práci.

Naše škola byla tímto oceněním vyznamenána v roce 2007, kdy vyznamenání obdržela Mgr. L. Hrubá a Mgr. I. Chmelíková. Od této doby má škola oprávnění používat název “Stonožková”.

(Pozn.: “Zlatou stonožku” obdrželo za celou dobu jejího trvání 50 lidí, kteří se zapojili do podpory hnutí – ministryně obrany, náčelník generálního štábu AČR…).

Držitelé “Zlaté stonožky”:      http://www.stonozka.org/drzitele_zlate_stonozky.html

Patříme mezi několik (z původních 16 škol v kraji), které se Stonožkou spolupracují. Naše škola konkrétně spolupracuje s tímto hnutím více jak 32 let. Každoročně odesíláme vánoční přáníčka pro Evropu. Jako odměnu za práci dostávají naše děti pozvání na Stonožkový vánoční koncert v Praze. Malujeme též přáníčka pro klienty domu s pečovatelskou službou v J. Hradci.

Aktuální příspěvky:

Školní rok 2023/2024

 • 1 500 000 Kč pro Psychiatrickou a Dětskou kliniku v Plzni Poděkování patří všem, kteří svou prací pomáhají našemu dětskému hnutí “Na vlastních nohou” na našich velikonočních a vánočních jarmarcích, i těm, kteří navštěvují naše seniory v domech s pečovatelskou službou a rozdávají radost.

  23. dubna věnovalo naše hnutí “Virtuální realitu” Psychiatrické a Dětské klinice v Plzni. Projekt tentokrát cílí na nejmenší pacienty a jejich vzdělávání. Speciálně vytvořené aplikace pomohou dlouhodobě hospitalizovaným dětem nebo těm, které jsou hospitalizované opakovaně.

  V loňském roce se dostalo pomoci našemu spolužákovi, v letošním roce se jedná o velký projekt za nemalou finanční částku 1 500 000 Kč.

 • Velikonoční jarmark.

  26. 3. 2024 se na naší škole uskutečnil již tradiční velikonoční jarmark pro “Stonožku”- dětské humanitární hnutí “Na vlastních nohou”. Děti 5. – 9. ročníku se svými vyučujícími a zaměstnanci školní jídelny vyrobili velikonoční výzdobu pro prodej. Jarmark zahájil svým vystoupením náš dětský pěvecký sbor Novadomáček se svou sbormistryní Mgr. Ivanou Písařovou. Pro velký úspěch museli dokoce přidávat další píseň. Poté již začal prodej. K dostání byly velikonoční pomlázky, zajíčci, betonové slepice, velikonoční věnce, přáníčka, vazby na stůl a mnoho dalšího zboží. O občerstvení se postarali žáci 9. A třídy. Na konto “Stonožky” odešlo 7500 Kč. Všem děkujeme za práci.

 • I před Velikonocemi jsme navštívili s přáníčky a drobnými dárky domovy seniorů s pečovatelskou službou.
 •  Vánoční jarmark, který se konal14 12. 2023 byl velice úspěšný. Zapojila se celá škola. Na konto “Stonožky” jsme mohli odeslat 15 500 Kč. Chceme poděkovat všem, kteří přispěli a podíleli se na vynikajícím výsledku našeho snažení. Byly to žáci a vyučující 2. stupně, z 1. stupně třídy 3. A, 3. B. 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, za 1. třídu p. učitelka Krobůčková, zaměstnanci kuchyně za školní jídelnu. Děti samy zvážily, jakou částku výtěžku si ponechají do třídního fondu a jakou část věnují na dobročinnost. Velmi hezké gesto vzešlo od žáků třídy 5. B, kde si žáci symbolicky ponechali 1Kč a celý svůj výdělek věnovali na Stonožku.

Před Vánocemi jsme opět navštívili domovy s pečovatelskou službou a drobnými dárky potěšili klienty – babičky a dědečky.

Školní rok 2022/2023

V tomto školním roce jsme uspořádali celou řadu akcí. Jako již tradičně jsme malovali přáníčka pro naše seniory v pečovatelském domě a pro naše hnutí.

Přání k významnému životnímu jubileu patronovi Stonožky a prezidentce hnutí Stonožka

V měsíci červnu jsme blahopřáli patronovi Stonožky – panu kardinálu Dominikovi Dukovi k jeho významnému výročí – 80. narozeninám. Vytvořili jsme stonožku, kam na každou nožku napsaly děti přání. Dílků byl stejný počet, jako je evidenční číslo naší budovy školy – 121.

Společně s ostatními stonožkovými školami jsme poděkovali za jeho pomoc našemu hnutí a popřáli mu zdraví.

Stejné výročí slavila prezidentka hnutí Stonožka paní Běla Gran Jensen – popřáli jsme jí a poslali jí dárečky od našich dětí. Jí patří velké poděkování za to, že toto hnutí již 33 let funguje a pomáhá těm nejzranitelnějším – dětem. Podstatné na tom je, že samy děti pomáhají dětem.

Velikonoční jarmark

Náš stonožkový “Velikonoční jarmark” se vydařil. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě – zejména našim dětem, vyučujícím a zaměstnancům školní jídelny. 

Poděkování patří také Mgr. Ivaně Písařové a školnímu sboru “Novadomáček”. Ti po uvítacím proslovu žáků 8. B zahájili naše trhy pěveckým vystoupením. Chutné občerstvení připravily se svými žáky Mgr. Eva Vondrková a Mgr. Klára Machová PhD, o malování na obličej se postaraly žákyně starších ročníků.

Děti si v praxi procvičily finanční gramotnost a všichni přispěli k celkovému výdělku přesahujícím 14300 Kč.

Původně jsme plánovali odevzdat výtěžek našeho “Velikonočního jarmarku“ dětem zasaženým zemětřesením. Pod vlivem událostí ve škole, kdy jeden náš  žák onemocněl a bojuje o svůj život (a my mu všichni držíme palce, aby vše dobře dopadlo), hnutí „Stonožka“ se svou prezidentkou paní Bělou Gran Jensen rozhodlo, že výtěžek našeho „Velikonočního jarmarku“ věnujeme na pomoc rodině našeho žáka k pořízení nutných pomůcek k návratu mezi nás.

Výtěžek jarmarku byl odeslán na účet našeho hnutí. To ho doplnilo o potřebnou částku hnutím a se sponzorským darem firmy Nowak Sofrware byl notebook se sluchátky a potřebným softwarem věnován rodině našeho žáka, aby se mohl co nejdříve zapojit do školní výuky.

Děkujeme za našeho kamaráda.

Stonožkový kalendář

Na základě školní výtvarné soutěže “Moje město očima stonožky” vznikl malý nástěnný kalendář, ve kterém jsou publikovány vítězné kresby našich žáků. Tisk kalendáře byl dvakrát odložen z důvodu nedostatku financí potřebných k jeho tisku. Nakonec se vše zdařilo. Na kalendář přispělo naše SRPDŠ částkou 800 Kč, která pokryla výtisky určené pro autory obrázků v kalendáři. Za příspěvek rodičům děkujeme. 

Na zbývající částku 1800 Kč přispěli svou prací vyučující a zaměstnanci školykteří se účastnili celkem 5 výtvarných dílen, kde vyráběli vánoční dekorace pro náš Vánoční jarmark. Polovinu vydělané částky jsme poukázali na účet dětského hnutí Stonožka. Děkujeme všem “dospělákům” z řad zaměstnanců školy, kteří jsou ochotni pomoci.

Vánoční jarmark 

Do našeho “Vánočního jarmarku” se zapojili zejména žáci 4. – 9. ročníku a tým dospěláků tvořený pedagogy a zaměstnanci naší školní kuchyně, kteří připravili a vyrobili prodejní předměty. Měli jsme mezi žáky i individuální samostatné výrobce a prodejce. Sami si zboží vyrobili, nacenili a evidovali své tržby, ze kterých zpravidla polovinu poté věnovali na dobročinné hnutí – Stonožku. 

Náš jarmark zahájil svým skvělým vystoupením náš pěvecký sbor Nova Domus a Novadomáček pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Písařové. Poté byl jarmark otevřen a návštěvníci si mohli vybírat zboží, či se občerstvit v našem bufetu, který pod profesionálním dohledem paní učitelek Mgr. Evy Vondrkové a Mgr. Kláry Machové PhD. provozovali naši žáci a vařili výbornou kávu. Věříme, že všichni odešli z jarmarku spokojeni a užili si předvánoční pohody.

Školní rok 2021/2022

Den úsměvů:

Dne 2. 6. 2022 jsme se se Stonožkou vydali rozdávat úsměvy. Současná doba mnoho radostí nepřináší, tak jsme s dětmi vytvořili přáníčka a šli potěšit naše seniory – obdobně jako naše sousedy podnikatele v naší ulici minulý týden. Navštívili jsme s třídami V. A a V. B dům s pečovatelskou službou u nemocnice a rozdali přáníčka s úsměvem a přáním dobré nálady a hezkého dne.  Děti samy pocítily jaké to je, když někomu udělají radost jen obyčejným popřáním hezkého dne. Většinu obdarovaných jsme potěšili, ba i dojali.

Den sousedů:

27. květen je den významný nejenom pro naši historii (80. výročí akce Anthropoid – atentátu na Heidricha), nýbrž i tím, že se slaví jako evropský den sousedů. Den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001. Rozhodli jsme se se „Stonožkou“, že uděláme radost svým „sousedům“ podnikatelům v naší ulici a těm, kam naše děti chodí nejvíce nakupovat. Vyrobili jsme přáníčka pro zlepšení nálady a s třídou 7. B jsme vyrazili popřát hezký den a vyloudit úsměv na tváři. Chtěli jsme jenom potěšit v této době a dát najevo, že jsme rádi, že takové „sousedy“ ve svém okolí máme a vážíme si jejich práce.

Velikonoční jarmark:

Dne 13. 4. 2022 se na naší základní škole Štítného 121 v Jindřichově Hradci konal „Velikonoční jarmark“ kterého se účastnily i naše stonožkové děti. Na našem stánku se nám podařilo za velikonoční zboží vyrobené našimi dětmi a ochotnými paními učitelkami utržit 6000 Kč, které posíláme na konto našeho humanitárního hnutí Stonožka, se kterým spolupracujeme již 31 let.

Mezi našimi malými stonožkovými dětmi chci vyjádřit poděkování 2 dívkám z 5. A třídy, Evě Gřundělové a Tereze Keistové, které si zařídily svůj vlastní stánek a prodaly své vlastní výrobky a výtěžek 683 Kč věnovaly na konto Stonožky. Je obdivuhodné, jak vše samy zvládly a náleží jim poděkování a pochvala.

Školní rok 2020/2021

V roce 2020/2021 jsme se věnovali zejména malování přáníček a výrobu drobných dárečků pro klienty domu s pečovatelskou službou v J. Hradci. Díky pandemii koronaviru byla naše činnost značně omezená. Pro nový školní rok 2021/2022 chystáme další malování přáníček a rádi bychom pomohli oblastem postiženým tornádem.

Věříme, že se k nám připojíte.

 • Jako každý rok – tak i letos byli naši kreslíři ze Stonožky v Praze na slavnostní “Stonožkové mši” v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Tentokráte nás jelo více. Náš pěvecký sbor Nova Domus byl poctěn možností vystoupit v katedrále a připojit se k velkému pěveckému sboru vytvořeného z několika dětských pěveckých sborů doprovázených sboristy Národního divadla v Praze. Na přípravu a nazkoušení repertoáru měli vskutku málo času – od září letošního roku. Svou premiéru zvládli na výtečnou díky své píli a profesionálnímu výkonu naší sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.V odpoledních hodinách se pak v prostorách arcibiskupského paláce uskutečnilo předání cen vítězům výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí. Pedagogové, kteří vedli své žáky při tvorbě soutěžních prací, pak obdrželi  cenu – oficiální poděkování. Mezi oceněnými byla i naše základní škola a Mgr. L. Hrubá.
 • Dne 16. 9. 2019 byla III. B se Stonožkou” v pražské ZOO. Byla tak odměněna za svou účast v projektu ZOO v Praze s podporou hnutí “Stonožka”.Děti malovaly zvířata v erbech – rodových, městských, státních. Společně s III. B pracovali na projektu žáci z volitelného předmětu “Užité výtvarné činnosti”. Vznikly vskutku krásná díla.V ZOO nás očekával pan ředitel ZOO, byli jsme přivítáni, byl nám přidělen průvodce, který s námi prošel pavilony dle našeho výběru a vyprávěl nám zajímavosti o životě a chovu vzácných živočišných druhů.
 • Dne 18. 6. 2019 se konal slavnostní koncert k založení našeho pěveckého sboru Nova Domus, na kterém vystupoval i stonožkový patron našeho pěveckého sboru Josef Vágner. Tento koncert poctila svou přítomností i prezidentka našeho hnutí paní Běla Jensen, které jsme slavnostně předali výtěžek našeho velikonočního jarmarku – 16 153 Kč na podporu výzkumu Crohnovy choroby.

  (autor fotografií pan J. Böhm)

 • Dne 16. 4. 2019 se uskutečnil “Velikonočně – Stonožkový ” jarmark. Děti i pedagogové školy vyráběli velikonoční výzdobu, pletli pomlázky, připravili občerstvení pro rodiče žáků a ostatní návštěvníky trhu, drátkovali, malovali. To vše s jedním cílem – pomoci spolužákovi, který trpí Crohnovou chorobou.

Výtěžek naší akce připadne na výzkum této choroby. Hnutí Stonožku, Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity a Fakultní nemocnici Plzeň spojuje výzkum a vývoj speciální aplikace na podrobné sledování nejmladších pacientů.

Při této akci se nám podařilo pro tento účel získat ( vydělat prodejem dětských prací rodičům žáků školy) neuvěřitelných  16 153 Kč.

 • Velikonoční dárky jsme též zavezli do Domu s pečovatelskou službou U Nemocnice v J. Hradci.

Děkujeme všem dětem, vyučujícím zapojeným do této akce a hlavně rodičům žáků za ochotu přispět a pomoci. Velice si jejich postoje vážíme.

 • V sobotu 30. března 2019 předal velvyslanec ČR Martin Vítek a plk. Nejedlý 130 dětským uprchlíkům v utečeneckém táboře v Iráku školní pomůcky, omalovánky a pastelky, které se podařilo opatřit díky spolupráci ZOO Praha a hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. (I my jsme pomohli školními pomůckami v hodnotě 1700 Kč.)

Historie – příspěvky:

Dne 28.2.2007 navštívila paní Běla Jensen (prezidentka hnutí) naší školu, aby ocenila práci našich dětí a pedagogů. Poděkovala dětem za práci a předala jim jako odměnu knihu o činnosti hnutí s osobním věnováním. Dále pak ocenila práci našich pedagogů – Mgr. Ivanky Chmelíkové a Mgr. Lenka Hrubé Zlatou stonožkou.
http://www.stonozka.org/drzitele_zlate_stonozky.html

Paní Běla Gran Jensen v naší škole

Návštěva paní Běly Jensen

Stonožka v roce 2007/08

Přáníčka:
V letošním školním roce jsme opět odeslali více jak 600 vánočních přání pro Evropu. Nejlepší kreslíři byli odměněni účastí na vánočním koncertě v Praze – v divadle Lucerna.

Never Be Alone:
V měsíci únoru jsme se na základě osobního pozvání paní Běly Jensen zúčastnili se stonožkovými dětmi slavnostní předpremiéry českého nastudování muzikálu pana Arne Bendkinsen – Never Be Alone. Našich 20 dětí bylo mezi 200 pozvanými diváky. S muzikálem i předchozím putováním po Praze spojeným s návštěvou Mořského světa byly děti spokojeny.

Stonožka proti šikaně – NO BULLIES FASHION
Uspořádali jsme školní kolo soutěže: Boj proti šikaně – NO BULLIES FASHION
Naše škola se připojila k výzvě Stonožky bojovat proti šikaně, přemýšlet o důvodech jejího vzniku a snažit se jí předejít a zabránit. Děti psaly práce na téma „Šikana“ v hodinách českého jazyka, anglického jazyka. Někteří psali úvahu, jiní se pokusili o básničku. V hodinách výtvarné výchovy se děti pokusily zaujmout své stanovisko k tomuto problému prostředky výtvarníka – kresbou, či malbou. Nejlepší práce z školního kola zasíláme do stonožkové soutěže.

Rok 2010

V pátek 26. března 2010 se v pražském muzeu Policie České republiky sešli ocenění učitelé ze „stonožkových škol“ na slavnostním shromáždění u příležitosti 20. výročí Stonožky, 10. výročí spolupráce s AČR a Dne učitelů. Mezi oceněnými byly i p. učitelky z naší školy – Mgr. Lenka Hrubá a Mgr. Ivanka Chmelíková

Pozvané hosty přivítala zakladatelka a prezidentka hnutí „Stonožka“ paní Běla Jen Sen, dále stonožkový generál Josef Šíba (který stál u zrodu spolupráce naší armády a hnutí Stonožka), náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous, plk. Petr Milčický, mjr. Karel Kout, kpt. Lada Kovářová a bývalý ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. Slavnosti se zúčastnili i pan Petr Řehoř, bývalý senátor Richard Sequens a další hosté, kteří se Stonožkou spolupracovali či spolupracují.

Učitelé kromě milého poděkování za práci obdrželi pamětní složku, ve které byl nejen děkovný list od Stonožky, ale i pozdravný list od bývalého generálního tajemníka NATO a patrona hnutí lorda George Robertsona, děkovné listy gen. Josefa Šíby, plk. Petra Milčického, stonožkového přítele a příznivce Msgr. Karla Janouška, který doprovázel delegaci dětí při audienci u papeže Jana Pavla II., a poděkování a pozdravný list od plk. Rudolfa Honzáka, velitele nynější mise v afghánském Lógaru.

V květnu 2010 – přesně 13. 5. 2012 byla naše škola opět pozvána na společnou akci “Stonožky” do Prahy na stadion Juliska. Děti zde strávili krásný den, s bohatým kulturním programem a soutěžemi. Celé odpoledne se konalo pod záštitou naší armády, takže děti shlédly ukázky výcviku služebních psů, seskok padákem, přehlídku hradní stráže. Rozhodně tento den patřil k dalším povedeným akcím našeho hnutí. Zaplnili jsme celý stadion.

Školní rok 2010/2011

I v tomto roce se naše činnost zaměřila na tvorbu vánočních přáníček pro Ecropu – zaslali jsme jich přes 600.

Dále jsme vytvořili vánoční přáníčka pro pacienty dlouhodobě nemocné – oddělení LDN v nemocnici Jindřichův Hradec, které jim předali členové školního sboru NOVA DOMUS při jejich vánočním vystoupení přímo v pokojích oddělení.

Naše vánoční přání obdrželi také klienti Domu sociálních služeb v Jindřichově Hradci (opět při vánočním vystoupení našeho pěveckého sboru NOVA DOMUS).

Všem stonožkovým dětem za jejich aktivitu děkujeme.

Rok 2011/2012

I v tomto roce pokračujeme v práci pro naší “Stonožku”. Ke konci loňského školního roku jsme se zapojili do soutěže Sv. Anežka Česká, pořádané Stonožkou za  podpory Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského. V této soutěži se naši žáci opět dobře předvedli a škola byla oceněna pozváním na slavnostní mši konanou 2. 12. 2011 v katedrále sv. Víta a Vojtěcha v Praze.

V tomto roce jsme také namalovali vánoční přáníčka pro Evropu. Naše škola jich poslala opět přes 450. Malovali jsme také přáníčka pro pacienty LDN v Jindřichově Hradci, které jim byly předány jako dárek při vánočním vystoupení našeho pěveckého sboru NOVA DOMUS.

V závěru školního roku jsme zaslali výtvarné práce do soutěže vyhlášené Stonožkou k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Chtěli jsme tím přispět k oslavám tak významného výročí.

Rok 2012/2013

I v tomto školním roce jsme zahájili svou činnost malováním vánočních přáníček pro Stonožku. Odeslali jsme jich 385. Takže naše stonožkové děti opět nezklamaly.  Byli vyhodnoceni nejlepší kreslíři, kteří přispěli svou prací do soutěže k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Zde jsou některé z prací našich žáků:

Tvůrci: Vojtěch Dvořák, Barbora Šuranská a Tereza Maxová, Nikola Maršíková a Lucie Hronová, Filip Janák a matouš Rychtecký, Klaudie Hronková, Daniel Grünn a Dominik Maršík.

Za naši práci jsme obdrželi jako odměnu pozvánku na mši pro “Stonožku”.

7. 12. 2012Byli jsme v chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Slavnostní mši celebroval pan Mons. Dominik Duka OP, slovem ji provázela Tereza Brodská a k dětem svým slovem vystoupili kardinál M. Vlk, ministr obrany Alexandr Vondra a prezidentka hnutí „Stonožka“ paní Běla Jen Sen. Všichni vyjádřili poděkování dětem a jejich pedagogům za jejich práci v hnutí. Poděkování bylo vyjádřeno i zakladatelce hnutí – paní Běle Jen Sen, která byla v tomto roce vyhlášena zahraniční Češkou roku. Mši jste mohli sledovat v přímém přenosu ČT.

Dále jsme také navštívili slavnostní vernisáž celostátní výtvarné soutěže k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu  – v klášteře sv. Anežky České. Do této soutěže bylo přihlášeno více jak 1000 prací. Byli jsme velice rádi, že se práce našich dětí dostaly až do nejužšího kola hodnocení a že 4 autoři získali čestné uznání. Byli to tito žáci:

Vojtěch Dvořák z 9. A
Barbora Šuranská z 9. A
Tereza Maxová z 9. A
Dominika Smrčková z 9. A

práce B.Šurandké, T. Maxové a D. Smrčkové na výstavěkardinál D. Duka na vernisáživernisář v klášteře sv. Anežky České

Stonožka byla na oslavě 70. narozenin kardinála Duky

Dne 26. dubna byla Mgr. Lenka Hrubá přítomna na oslavě 70. narozenin kardinála Dominika Duky v Arcibiskupském paláci v Praze. Byla sem pozvána společně s dalšími zástupci „Stonožky“, aby společně předali dar a blahopřáli patronovi našeho hnutí k jeho významnému jubileu. Jeho Eminenci přišli poblahopřát i další významní hosté – patron Stonožky RNDr. Alexandr Vondra, gen. Miroslav Žižka z GŠ AČR a Prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Všechny přítomné uvítala paní Běla Jen Sen a za všechny předala panu kardinálovi dary, které vyrobily „Stonožkové“ děti. Prvním darem bylo perníkové srdce s nádhernou podobenkou Jeho Eminence – symbolické vyjádření lásky a úcty k vzácnému patronovi. Dalším pak nádherná zlatou nití vyšívaná štola v kardinálské červené barvě. Třetím darem byla unikátní kniha vázaná v pravé kůži, která obsahovala ručně malovaná a psaná přání k narozeninám a fotografie z mnoha stonožkových akcí, kterých se pan kardinál osobně zúčastnil. Mezi jinými to byly i slavnostní stonožkové mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. (Kniha obsahuje i přání malovaná dětmi naší školy). Mgr. Lenka Hrubá blahopřála panu kardinálovi jménem naší školy a města Jindřichova Hradce a předala mu pamětní dárky.

2013
Naše stonožkové děti byly se svými vyučujícími, Mgr. Lenkou Hrubou a Mgr. Ivankou Chmelíkovou, pozvány Arcibiskupstvím pražským a hnutím Na vlastních nohou na mši svatou pro Stonožku, kterou celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP. Mše se odehrála v Chrámu svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Byla doprovázena kulturním programem a přenášena přímým přenosem ČT. Děti měly možnost poslechnout si majestátný zvuk varhan chrámu a zároveň si prohlédnout celou katedrálu. Po skončení mše jsme děti provedly po staré Praze. Na všechny příjemně zapůsobila předvánoční atmosféra na Staroměstském a Václavském náměstí. I přes mírnou nepřízeň počasí (chlad a vítr) se dětem akce líbila a byla hezkou odměnou za jejich práci pro hnutí Stonožka. (Naše malovaná přáníčka putovala do Evropy a také za pacienty oddělení LDN v nemocnici v Jindřichově Hradci a pro domov Bobelovka.)
Všem našim “stonožkovým” dětem patří veliké poděkování za jejich ochotu a odhodlání i nadále pracovat pro naše hnutí. Dělají “Stonožce” skutečně čest.

Rok 2014

I v letošním roce jsme se opět zapojili do malování přáníček pro naší Stonožku. Výběr přáníček k odeslání jsme podrobili přísnější kontrole – musela být opravdu krásně vytvořená, aby udělala co nejvíce radosti. Zároveň jsme vyzvali naše stonožkové děti, aby namalovaly opět přáníčka pro pacienty v hradecké LDN které chodí potěšit náš školní pěvecký sbor v době adventní.

vp 1   vp 2   vp 3
sb6sb5
Mgr. Ivana Písařová tradičně chodí s našim školním pěveckým sborem Nova Domus potěšit pacienty na oddělení LDN do hradecké nemocnice. Rádi potěšíme přáníčky pacienty v nelehkých životních situacích.

Oceněné děti z našeho “Stonožkového” hnutí – “Na vlastních nohou” byly pozvány se svými vyučujícími na slavnostní mši v katedrále sv. Víta , Vojtěcha a Václava v Praze – 5. 12. 2014. Velice jsme se na setkání s ostatními stonožkovými dětmi těšili – a povedlo se i v letošním roce. Byl to vskutku krásný zážitek.
P1010128

Rok 2015

I v letošním roce tvoříme přáníčka pro Stonožku. Stonožka slaví své 25. výročí svého založení. I naše škola je mezi vyhodnocenými školami a její zástupkyně – Mgr. L. Hrubá a Mgr. I. Chmelíková jsou pozvány na oslavy 25. založení do Zvíkovce.

Oslavy 25. výročí ve Zvíkovci

Oslav se účastnila  Lenka Hrubá, která patřila společně s Ivankou Chmelíkovou mezi oceněné paní učitelky (a za p. Chmelíkovou převzala její cenu v zastoupení). Z celé republiky bylo oceněno cca 46 pedagogů.)

Ceny předávali prezidentka hnutí “Stonožka” paní Běla Jensen, J. Em. Dominik kardinál Duka OP, Genmjr. Josef Šíba , místopředseda senátu Přemysl Sobotka.

Po předávacím ceremoniálu se konalo setkání “stonožkových” učitelů ve “Zvíkovecké kytičce” na malé zahradní slavnosti.

Velké poděkování patří našim dětem, které nám pomáhají šířit dobré jméno naší školy a nezapomínají na to, že i malá pomoc může být velikou, když se dokážeme spojit a pomáhat společně.

Citace ze stránek Stonožky  – průběh oslav 25. výročí:

Paní Běla vyslovila upřímné poděkování, obdiv a uznání dětem, které svou poctivou prací pomohly mnoha dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Neopomněla poděkovat i vojákům AČR, kteří vedle plnění svých náročných vojenských povinností zajišťovali realizaci společných projektů AČR a Stonožky. Hluboké uznání a poděkování vyslovila i pedagogům ze stonožkových škol, kteří, v mnoha případech i přes své velké osobní životní probémy, zcela nezištně podporovali a vedli stonožkové děti v jejich významné a záslužné činnosti. Mjr. Josef Daňhel, který se nedávno vrátil z mise v Afghánistánu, zdůraznil, jak významná byla pro život místních dětí stonožková pomoc. Potom předal paní Běle dopis genmjr. Jonha M. Murraye, ve kterém tento americký velitel blahopřál dětem, pedagogům a paní Běle k 25. výročí založení Stonožky a poděkoval za pomoc, kterou poskytly 2 400 studentům a 120 dětem ze sirotčince v Charikaru. Dále pak předal oficiální poděkování ředitele školství pro distrik Bagrám za poskytnutou pomoc.

Poté se slova ujal J. Em. Dominik kardinál Duka OP, který vysoce ocenil 25letou práci Stonožky. Předal pak paní Běle bronzovou sošku anděla strážného a medaili Sv. Víta.

Genmjr. Josef Šíba pochválil 25letou práci Stonožky. Vyzdvihl obětavou práci učitelů, kteří vedou děti k solidaritě a k soucitu s méně šťastnými vrstevníky. Zmínil aktivity žáků, jimiž získávají finance pro pomoc potřebným. Přestože byla tato akce určena pouze učitelům, nezapomněl oslovit děti, na jejichž bedrech spočívá hlavní úspěch Stonožky.

Místopředseda senátu Přemysl Sobotka ve svém krátkém poděkování uvedl, že: “Paní Jensen přišla s myšlenkou, ale potřebovala odezvu. Tu našla v českých kantorech. Díky za to, že společně ukazujete dětem, že klid, který je v České republice, není všude, a že je učíte pomáhat.”

Následovalo předání děkovných diplomů a gratulace pedagogům a spolupracovníkům Stonožky z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby. Závěrem zazněla všemi přítomnými spontáně zazpívaná národní hymna.

http://www.stonozka.org/oslava-zvikovec.html

2016

Dne 2.12. 2016 se uskutečnila slavnostní mše pro Stonožku v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Toto důstojné místo slouží k setkávání všech, kteří pracují pro hnutí Stonožku – “Na vlastních nohou”. Prezidentka hnutí paní Běla Jen Sen vyjádřila poděkování všem za jejich účinnou pomoc. V letošním roce se kromě řady dobročinných akcí, které ve svém důsledku pomáhají dětem v oblastech postižených válkou, konala i akce na pomoc při léčbě  dětské Crohnovy nemoci. Děti malovaly obrázky na téma “Věda léčí” a výtěžek z dražby nejlepších výtvorů byl věnován na výzkum léčby dětí postižených touto chorobou. I naše děti byly mezi oceněnými. Byla to Barbora Nosálová, Adéla Severová, Michaela Jurigová a Anna Tržilová.

V pražské katedrále nechyběl pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O. P,  náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Fakultní nemocice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka v průběhu let spolupracovala a řada dalších.

Gen. Bečvář poděkoval stonožkovým dětem i paní Běle za dlouholetou spolupráci Stonožky a AČR. Zdůraznil, že stonožková pomoc ve formě hraček, učebnic, školních pomůcek a dalších potřeb, které vojáci darují dětem ve válkou a pohromami postižených oblastech, otvírá srdce místních lidí, což je pro vojáky nesmírně důležité.

Jsme rádi, že i my pomáháme. Děkujeme všem našim dětem za jejich práci.

Stonožka_vybrala_půl_milionu_na_Crohnovu_chorobu

V tomto roce opět malujeme přáníčka pro klienty pečovatelského domu u Nemocnice.