Organizace školního roku

Spolupráce s rodičovskou veřejností

Informace o prospěchu a chování podávají pedagogičtí pracovníci na schůzkách SRPDŠ nebo v době své nepřímé pedagogické činnosti na základě domluvy s rodiči. TU sdělí prostřednictvím ŽK možnost termínu konzultací po předchozí telefonické domluvě, upozorní rodiče prostřednictvím Komens v Bakalářích.

Výchovný poradce přijímá rodiče ke konzultacím v otázkách výchovných a studijních záležitostí kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

ŘŠ bude v průběhu školního roku svolávat schůzky rodičů v třídních kolektivech a schůzky zástupců rodičovských kolektivů na základě dohody s výborem SRPDŠ.

Seznam učebních pomůcek pro jednotlivé ročníky

1. ročník        Pomůcky pro 1.třídu

2. ročník        Sešity 2. třída 

3. ročník        POMŮCKY+PRO+3.třídu 

4. ročník        POMŮCKY PRO 4.třídu 2023-24Sešity pro 4. roč 2023-2024

5. ročník        Sešity 5.třída 2023-2024

6. ročník        Pomůcky na Výtvarnou výchovu 6 ; Požadavky na sešity pro 6.třídu

7. ročník        SEZNAM SEŠITŮ 7. ročník 

8. ročník        Seznam sešitů pro 8. ročník

9. ročník        Sešity 9. ročník