Škola se úspěšně zapojuje do vypsaných pilotních projektů v rámci I. etapy SIPVZ. Stání dotace byly přiděleny těmto pilotním projektům: Zábavná matematika, Tvořivá angličtina a Hudební výchova. Proběhl zde projekt EU – “Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec”.

V tomto školním roce jsme také zapojeni do

  • projektu Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání – výzva č.02_16_022                                   http://www.1zsjh.cz/old/index28ed.html?page_id=15719
  • (projektu Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj reg.č. AMIF/4/12 “Kurzy českého jazyka pro cizince”)- Již ukončen.
  • “Ovoce do škol” – jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
  • “Mléko do škol” – Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
  • Projekt pro zvýšení sportovní zdatnosti našich dětí vyhlášený zřizovatelem – Zdravý pohyb. žáci zde mohou zdarma sportovat každý den odpoledne pod vedením vyučujících naší školy.