Aktuální informace, upozornění:

Pravidla distanční výuky:

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 01. 09. 2020 dle § 184a se zavádí:
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách (obsažen v dodatku ke školnímu řádu.)

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídystudijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Podmínky pro zavedení distanční výuky:  ORGANIZACE VÝUKY PŘI OMEZENÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLÁCH

viz. Metodika MŠMT:  metodika_DZV__23_09_final (1)

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

  • Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 
  • Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat.
  • Škola zjistí reálné možnosti žáků pracovat distančně a předem ujasní způsoby spolupráce s jednotlivými žáky.

Pro školu je stanoven jednotný komunikační kanál :  

  • Microsoft Teams
  • webové stránky školy

Spuštění “Bakalářů”

Návod pro rodiče:

Bakaláři. návod.pro rodiče

Souhlas gpdr

Rozvrhy pro školní rok 2020/2021 jsou přístupné v systému “Bakaláři” po přihlášení. (Přístupová hesla máte od třídních učitelů).

Spolupráce s rodičovskou veřejností – rozpis termínů schůzek rodičů pro školní rok 2020/2021

Informace o prospěchu a chování podávají ped. pracovníci na schůzkách SRPDŠ nebo v době  své nepřímé pedagogické činnosti na základě domluvy s rodiči. TU sdělí prostřednictvím ŽK možnost termínu konzultací po předchozí telefonické domluvě, upozorní rodiče prostřednictvím Komens v Bakalářích.

Výchovný poradce přijímá rodiče ke konzultacím v otázkách výchovných a studijních záležitostí kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

ŘŠ bude v průběhu školního roku svolávat schůzky rodičů v třídních kolektivech a schůzky zástupců rodičovských kolektivů na základě dohody s výborem SRPDŠ.

V současné době se vzhledem ke zvýšeným hygienickým požadavkům v souvislosti s šířícím infekčním onemocněním Covid – 19 budou konat třídní schůzky individuálně. Možnost svolat celou valnou hromadu SRPDŠ se prozatím nejeví jako reálná.