Distanční výuka

Aktuální informace, upozornění:

Pravidla distanční výuky:

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 01. 09. 2020 dle § 184a se zavádí:
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách (obsažen v dodatku ke školnímu řádu.)

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídystudijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Podmínky pro zavedení distanční výuky:  ORGANIZACE VÝUKY PŘI OMEZENÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLÁCH

viz. Metodika MŠMT:  metodika_DZV__23_09_final (1)

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 • Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 
 • Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat.
 • Škola zjistí reálné možnosti žáků pracovat distančně a předem ujasní způsoby spolupráce s jednotlivými žáky.

Pro školu je stanoven jednotný komunikační kanál : 

 • Pro 1. stupeň jsou to “TŘÍDNÍ STRÁNKY”.
 • Pro 2. stupeň jsou “TŘÍDNÍ STRÁNKY” a nástroje Google  – G Suite,  Google Classroom.
 • Pro komunikaci s rodiči jsou prioritně využívány nástroje programu Bakaláři.

Distanční výuka  – platnost od 4. 1. 2021

Distanční výuka 3. – 9. ročník, 1. a 2. ročníky prezenční výuka

Rozhodnutím Vlády ČR nastupují ode dne 4. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníků do školy na prezenční výuku. Jejich pobyt ve škole bude probíhat za stanovených zvýšených hygienických podmínek. Ostatní žáci zůstávají na distanční výuce.

Žáci budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole roušku a budou muset být v homogenních skupinách.

 • Výuka pro 1. ročníky začíná vždy od 8. 00 hod. a končí v 11. 30 hod. (1. A) a v 11. 40 hod. (1. B)Děti si před školou vyzvednou v 7. 45 hod. třídní učitelky  a odvedou je do šaten (pokud již děti nejsou v družině). 1. A nastupuje v 7. 45 do šatny, 1. B v 7.55 hod.
 • Výuka pro 2. ročníky bude začínat v 8. 15 hod. a bude denně trvat do 12. 00 hod.  a do 12. 10 hod. Děti si před školou vyzvednou jejich třídní učitelky v 8. 00 hod. – 2. A, v 8. 10 hod. 2. B. (2. B končí výuku v 12. 10 hod.)

Po výuce bude dětem vydáván oběd – opět v oddělených skupinách. Poté budou děti předány vyučujícími do homogenních (třídních) školních družin.

Z hygienických, organizačních a personálních důvodů budou obědy vydávány pouze dětem, které vykonávají prezenční výuku.

 Cizím osobám i rodičům je povolen vstup do školy pouze se souhlasem vedení školy.

Podmínky výuky:

 • Děti budou mít s sebou 2 náhradní roušky a igelitový sáček na použité roušky.
 • Z důvodu nařízeného větrání ve třídách doporučujeme dát dětem s sebou teplejší oblečení – svetr, mikinu…
 • Provoz školní družiny je umožněn, avšak z důvodu zajištění homogenních skupin bude její provoz částečně omezen časově a dojde i ke změnám v rámci skupin.
 1. oddělení 1. A 
 2. oddělení 1. B 
 3. oddělení 2. třídy 
 • Školní družiny budou v provozu od 6. 30 hod. do 16. 00 hod.

Vážení rodiče – pokyny.od.2.11 – stále v platnosti.

Návody:

Nápověda jak na Google Classroom:

  Nápověda Google Classroom


  Spuštění “Bakalářů”

  Návod pro rodiče:

  Bakaláři. návod.pro rodiče

  Souhlas gpdr

  Rozvrhy pro školní rok 2020/2021 jsou přístupné v systému “Bakaláři” po přihlášení. (Přístupová hesla máte od třídních učitelů).

  Spolupráce s rodičovskou veřejností – rozpis termínů schůzek rodičů pro školní rok 2020/2021

  Informace o prospěchu a chování podávají ped. pracovníci na schůzkách SRPDŠ nebo v době  své nepřímé pedagogické činnosti na základě domluvy s rodiči. TU sdělí prostřednictvím ŽK možnost termínu konzultací po předchozí telefonické domluvě, upozorní rodiče prostřednictvím Komens v Bakalářích.

  Výchovný poradce přijímá rodiče ke konzultacím v otázkách výchovných a studijních záležitostí kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

  ŘŠ bude v průběhu školního roku svolávat schůzky rodičů v třídních kolektivech a schůzky zástupců rodičovských kolektivů na základě dohody s výborem SRPDŠ.

  V současné době se vzhledem ke zvýšeným hygienickým požadavkům v souvislosti s šířícím infekčním onemocněním Covid – 19 budou konat třídní schůzky individuálně. Možnost svolat celou valnou hromadu SRPDŠ se prozatím nejeví jako reálná.