Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování listinných dokumentů:

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121, Štítného 121 , Jindřichův Hradec I, 37701

Úřední hodiny podatelny: Pondělí – Pátek, 7.00 – 15.30 hodin

Elektronická adresa podatelny: info@1zsjh.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS):  5trmm8x

Přehled dalších datových formátů, které ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 přijímá:

*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)

*.txt (prostý text)

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

*.htm, *.html (hypertextový dokument)

*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)

*.jpg, *.png, *.tiff (formáty souborů rastrových obrázků)

Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 přijímá:

flash disk (s USB konektorem typu A), CD, DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:

Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:

Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.