Práce ve školním roce 2015/2016:

Tabule historických slohů:

Empír.-Landfrasova.tiskárna

Baroque_Rococo

ROKOKO

Návrhy gotických oděvů:

Návrhy secesních oděvů:

Návrhy barokních oděvů:

Klasicismus-v-Jindřichově-Hradci

Klasicismus – třída 8. A

Práce ve školním roce 2014/2015:

Slovník BAROKO a ROKOKO

Románský-sloh.na.jindřichohradecku

Další-gotické-památky-na-Jindřichohradecku-Lipolec

Neogotické-památky-na-Jindřichohradecku-Český-Rudolec

Renesance a J. Hradec – architektura – 7. A

Renesance 9. A

Románský sloh – práce žáků 9. A

Návrhy renesančních oděvů – 7. B

Návrhy gotických oděvů – 7. B

Návrhy gotických oděvů – 7. B

Návrhy secesních oděvů – 9. třídy

Odívání-v-době-BAROKA

Návrhy barokních oděvů – 8. B

Návrhy barokních oděvů – 8. A

Práce ve školním roce 2013/2014:

Český_Rudolec

Návrhy renesančních oděvů – 7. A

Návrhy gotických oděvů – 7. B

Návrhy gotických oděvů – 7. A

Práce ve školním roce 2012/2013:

Secese slovník -ČJ –  AjHru

Návrhy barokních oděvů – třída 8. A:

Návrhy secesních kostýmů – 9.B:

Práce ve školním roce 2011/2012:

Návrhy barokních oděvů:

Návrhy secesních oděvů:

Práce ve školním roce 2010/2011:

Gotika:

Gotika -_Jan_Křtitel

Gotické odívání

Návrhy gotických oděvů:

Secesní odívání

Kostel sv. Jakuba:

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie 

Secese_a_J. Hradec

Secesní prvky:

Práce ve školním roce 2009/2010:

Baroko a J. Hradec

Návrhy barokních kostýmů:

Žáci 8. tříd malovali barokní prvky:

Práce ve školním roce 2008/2009:

Renesanční centrum J. Hradce

Renesance v J. Hradci

Ve výtvarné výchově jsme se s třídou 7. A zaměřili na odívání v době renesance. Přínosem byla návštěva knihovny, kde žáci získali mnoho podkladů na internetu i v knihách k danému tématu. Žáci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina si založila desky, do kterých uložila získané materiály a vlastní návrhy oblečení. Tato práce je podkladem pro další činnosti na projektu – ušití renesančního oděvu dámského a pánského žákyněmi 9. ročníku.

Renesance v Jindřichově Hradci

Žáci 7. tříd vytvářeli vlastní návrhy renesančních obleků. Zde jsou ukázky některých prací.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.