Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044

Školní rok 2010/2011

Některé  slovníky – gotika a secese – byly přeloženy do anglického jazyka – viz stránka anglický jazyk.

slovník gotických pojmů

slovník gotických pojmů – odívání

slovník secesních pojmů – odívání

Školní rok 2009/2010

Barokní slovníky, ketré vznikly v hodinách českého jazyka, byly přeloženy do anglického jazyka – viz stránka anglický jazyk.
Kromě slovníků z období baroka vznikají i další práce:

Spisovatelé z období baroka

Školní rok 2008/2009

V českém jazyce třída 7. B zpracovala slovník renesančních pojmů. Zaměřili jsme se na vývoj jazyka v době renesance. Některé pojmy byly vybrány z ukázek textů z tohoto období. Většina pojmů je zaměřena opět na odívání v návaznosti na práci ve výtvarné výchově. Slova byla seřazena a předána k překladu do anglického jazyka.

Renesanční slovník

Žáci vytvořili další slovníky: Slovník renesančních pojmů – vývoj jazyka a Slovník renesančních pojmu – odívání. Oba byly přeloženy do anglického jazyka a jsou k nahlédnutí na stránce anglický jazyk.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.